Skip to product information
1 of 1

VietCan Books

Tug of Words: Trò chơi kéo co ngôn ngữ

Original Title:

Languages: Vietnamese, English

Author: Linh Phung

Illustrator: Sylvie Pham

Cover: Softcover

Regular price $17.00 CAD
Regular price Sale price $17.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

A big theme through little things

Yes, no! Push, pull. Gentle, forceful. This rhyming picture book is based on simple opposite concepts and utterances from a child in the early years of her life. Vividly illustrated, they also point to the differences in her transracial, adoptive family's physical features (hair, size, and skin color). The book is perfect for young children learning new words and discovering the differences and similarities in all of us.

 Một chủ đề lớn qua những điều bé nhỏ

Kéo cưa, lừa xẻ. Nhẹ nhàng, mạnh mẽ! Truyện tranh song ngữ có vần điệu này dựa trên những từ trái nghĩa và những câu nói trái ngược nhau (như thể là trò kéo cưa ngôn ngữ vậy) của một em bé. Với những minh họa đầy màu sắc, chúng cũng chỉ ra những khác biệt bề ngoài (tóc, hình thức, và màu da) trong gia đình đa chủng tộc của em. Cuốn sách này rất phù hợp cho những em nhỏ đang học nói và học đọc cũng như giúp các em khám phá những điều khác biệt và tương đồng trong tất cả chúng ta.

Reading Age:

Reading Level:

Dimensions: 21.59 x 0.2 x 21.59 cm

Publication date: 2022