Skip to product information
1 of 1

VietCan Books

Trạm Dừng Cuối Ở Phố Chợ - Vietnamese translation of Last Stop on Market Street

Original Title: Last Stop On Market Street

Languages: Vietnamese

Author: Matt de la Peña

Illustrator: Christian Robinson

Cover: Hardcover

Regular price $22.00 CAD
Regular price Sale price $22.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Last Stop on Market Street is a story about appreciating differences, happiness, and inequity.

Every Sunday after church, CJ and his Nana take the bus to its last stop on Market Street. This Sunday, CJ begins to wonder why they have to wait in the rain, why they don’t have a car, why they always make this trip. Nana responds by giving him different ways of appreciating what they have, what their routine is, and the different people they meet. Nana shows CJ the value in differences and the joy in helping those that need it.

"Trạm dừng cuối ở Phố Chợ" là một cuốn sách nuôi dưỡng lòng tử tế cho bế từ 3 tuổi. Câu chuyện là chuyến hành trình của CJ cùng với bà đã mở ra bao chủ đề nghiêm túc và quan trọng về việc hòa nhập vào cộng đồng của mỗi người và lòng tốt chúng ta dành cho nhau. Thông qua đó, cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng có nhiều thứ quý giá chẳng thể mua được bằng tiền, sự quan tâm, biết lắng lo cho nhau và tinh thần cộng đồng còn đáng quý hơn nhiều so với những của cải vật chất.

Reading Age: 3+

Reading Level:

Dimensions: 20.5 x 25 cm

Publication date: 2021