Skip to product information
1 of 1

VietCan Books

Trạm Dừng Cuối Ở Phố Chợ

Languages: Vietnamese

Author:

Illustrator:

Cover: Hardcover

Regular price $22.00 CAD
Regular price Sale price $22.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
"Trạm dừng cuối ở Phố Chợ" là một cuốn sách nuôi dưỡng lòng tử tế cho bế từ 3 tuổi. Câu chuyện là chuyến hành trình của CJ cùng với bà đã mở ra bao chủ đề nghiêm túc và quan trọng về việc hòa nhập vào cộng đồng của mỗi người và lòng tốt chúng ta dành cho nhau. Thông qua đó, cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng có nhiều thứ quý giá chẳng thể mua được bằng tiền, sự quan tâm, biết lắng lo cho nhau và tinh thần cộng đồng còn đáng quý hơn nhiều so với những của cải vật chất.

Reading Age:

Reading Level:

Dimensions:

Publication date: