Skip to product information
1 of 1

VietCan Books

Timmy Failure - Đụng Độ Điên Đầu

Original Title: We Meet Again

Languages: Vietnamese

Author: Stephan Pastis

Illustrator:

Cover: Softcover

Regular price $17.00 CAD
Regular price $18.00 CAD Sale price $17.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

“Education is not preparation for life. Education is life” is a good summary of Timmy Failure books.

 Timmy is a detective with great potential. He feels rather unenthusiastic for school, which is mostly uninteresting and a waste of time for a talented detective like him. The teachers also talk too much for his liking.

 Timmy is observant with good logical deduction skills. And he has a very special partner. He has big dreams. His detective career is highly promising. Unfortunately, his last name Fayleure was misspelled as Failure. Your partner's name is Total. Together they form the company “Timmy Total Failure”. That makes him a good "anti-hero" character.

 You can read the story innocently, hear laughter stretching along the page, following the total failure cases of the garden detective.

 You can also read the story as an educator, seriously looking at the role of home and school, the role of books and tests, in balance with extracurricular activities, for personality and spiritual development of a child.

 

Timmy là một thám tử đầy tiềm năng. Cậu thấy khá oải đối với trường học, một nơi hầu như không có gì thú vị và lãng phí quá nhiều thời gian của một thám tử tài năng như cậu. Các giáo viên cũng nói nhiều quá. Cậu thấy phiền.

Timmy quan sát tốt. Tư duy logic. Và có một cộng sự vô cùng đặc biệt. Cậu lại có những ước mơ quá đỗi lớn lao. Sự nghiệp thám tử của cậu đầy hứa hẹn. Hơi tiếc một chút, họ Fayleure của cậu lại bị đọc chệch thành Failure. Cộng sự của cậu tên là Total. Và họ có công ty Timmy Total Failure. Và cậu là một hình mẫu “phản anh hùng” điển hình 😆

Bạn có thể đọc truyện 1 cách thật hồn nhiên vô tư, như những tiếng cười đang trải dài theo trang giấy, theo những vụ án total failure của anh chàng thám tử vườn.

Bạn cũng có thể đọc truyện như một nhà giáo dục, nghiêm túc nhìn lại vai trò của gia đình và nhà trường, vai trò của sách vở và các kì kiểm tra, trong sự cân bằng với các hoạt động ngoài trường học, đối với sự phát triển về nhân cách và tâm hồn của một đứa trẻ.

Bạn cũng có thể đọc truyện như một nhà triết học đang chiêm nghiệm về cuộc sống, về bước đi của thời gian và về từng phút giây hiện hữu của chính mình, bây giờ và ở đây.

Cuốn sách này là điển hình của câu nói "Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống. Giáo dục là cuộc sống”

Reading Age: 8-12

Reading Level: 3-7

Dimensions: 13 x 20 cm

Publication date: 2022