Skip to product information
1 of 4

VietCan Books

Solar System Bilingual Wooden Puzzle | GHÉP HÌNH HỆ MẶT TRỜI SONG NGỮ

Original Title:

Languages: Vietnamese, English

Author:

Illustrator:

Cover:

Regular price $42.00 CAD
Regular price Sale price $42.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Style

Have you ever been stumped when your child asked questions about the solar system?

What is their position or color? If you just open a photo and point to it, your child's question will be answered it will likely be a fleeting fact because of the lack of lasting visual reinforcement. Our wooden solar system puzzle will help solidify your child’s knowledge because of:

- Beautiful child-friendly sized wooden pieces depicting the order and size of planets in the solar system. The planets are clearly presented to help children quickly recognize and understand what you say.

- Bilingual solar system set in English and Vietnamese, combining learning English planet names with Vietnamese descriptions below each planet.

- Children can color creatively according to the suggested planet colors from the provided poster, or choose the pre-colored option to decorate a study/play corner

- Display stand included

- Comes with poster of useful information about the planets in the solar system to help children play and learn to naturally remember facts about the planets in the solar system.

- Wooden material is clean and safe, giving parents peace of mind

2 options:

  1. Pre-colored puzzle
  2. Color-it-yourself puzzle

“Ba ơi hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh?”
“Mẹ ơi, sao hôm và sao mai là sao gì vậy mẹ?”
Bạn có bao giờ cảm thấy lúng túng khi bé đặt câu hỏi về các hành tinh? Vị trí hay màu sắc chúng như thế nào? Nếu chỉ mở một tấm ảnh cho xem và chỉ vào đó, câu hỏi của con sẽ được giải đáp nhưng chắc chắn sẽ không đọng lại lâu vì thiếu ví dụ trực quan sinh động.
Đây là lúc bố mẹ nên nghĩ ngay đến bộ ghép hình hành tinh của Tini Wood vì:
- Những mảnh gỗ ghép nhỏ xinh mô tả thứ tự, kích thước hành tinh trong hệ mặt trời. Hành tinh được trình bày rõ ràng giúp con nhận biết nhanh và hiểu ngay lời mẹ nói.
-  Bộ ghép hệ mặt trời song ngữ Anh Việt, kết hợp học tiếng anh với phần mô tả bên dưới mỗi tấm ghép.
️-  Bé có thể tô màu sáng tạo theo màu sắc hành tinh được gợi ý từ Tini Wood và dùng làm sản phẩm trang trí góc học tập với bộ giá đỡ đi kèm sản phẩm.
- Đi kèm là thông tin bổ ích về các hành tinh trong hệ mặt trời giúp bé vừa chơi, vừa học ghi nhớ một cách tự nhiên kiến thức về các hành tinh trong hệ mặt trời.
- Chất liệu gỗ sạch, an toàn cho bé bố mẹ yên tâm

2 lựa chọn:
- mẫu ghép được tô sẵn
- mẫu ghép bé tự tô

Reading Age: 5+

Reading Level:

Dimensions: 12x10.5x1.5 in box

Publication date: