Skip to product information
1 of 1

VietCan Books

Phương Pháp Dạy Con Không Đòn Roi

Original Title: No-Drama Discipline: The Whole-Brain Way to Calm the Chaos and Nurture Your Child's Developing Mind

Languages: Vietnamese

Author: Daniel J. Siegel - Tina Payne Bryson

Illustrator:

Cover: Softcover

Regular price $25.00 CAD
Regular price Sale price $25.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Cuốn sách này sẽ giúp bạn có thể kỷ luật trẻ theo hướng đề cao mối quan hệ và sự tôn trọng, bớt rắc rối và tranh cãi - và trong quá trình, bạn có thể bồi dưỡng những kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt và cải thiện khả năng đưa ra quyết định đúng đắn của bọn trẻ, biết suy nghĩ đến người khác, và chuẩn bị hành trang cho chúng được hạnh phúc và thành công suốt cuộc đời.

Trích dẫn hay trong sách:

Mối quan hệ với con cái luôn là trung tâm cho mọi thứ chúng ta làm. Bất kể ta đang chơi với chúng, nói chuyện hay cười cùng với chúng, hoặc thậm chí kỷ luật chúng, ta cũng muốn bọn trẻ cảm nhận được mức độ sâu sắc của toàn bộ tình yêu thương và thiện ý của chúng ta, dù chúng ta đang công nhận một hành động tử tế hay chỉ ra hành vi sai trái.

Reading Age: Adult

Reading Level:

Dimensions: 13 x 20.5 cm

Publication date: 2017