Skip to product information
1 of 1

VietCan Books

Bilingual We Can Do It! | Kiên Trì Không Bỏ Cuộc - song ngữ

Original Title: We Can Do It!

Languages: Vietnamese

Author: Jennifer Moore-Mallinos

Illustrator: Gustavo Mazali

Cover: Softcover

Regular price $17.00 CAD
Regular price Sale price $17.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

People can do all sorts of incredible things on their own. We all have special talents that make us unique, but when we work together, we can achieve so much more than we could ever do alone. This charming book teaches readers a valuable lesson about the power of teamwork. They'll see the importance of working together, helping each other, and contributing their own talents to a group. Beautiful, vibrant illustrations help readers relate to this delightful story.

Tớ sẽ tham dự Thế vận hội! Thật tuyệt, trường của tớ tổ chức Ngày hội thể thao và tất cả học trò toàn trường sẽ được thi đấu. Đội lớp tớ chọn tên là Chiến mã, vì chúng tớ mạnh mẽ, chúng tớ sẽ gắng sức, và chúng tớ không bỏ cuộc. 

Tớ cũng rất cố gắng. Nhưng tớ bó tay với môn ném đĩa và bắn tên, khó đến mức phát khóc lên được! Liệu tớ có thể kiên trì đến cùng, hay tớ sẽ từ bỏ?

Cuốn sách này rèn tính kiên trì.

Reading Age: 4-7

Reading Level:

Dimensions: 20.83 x 0.51 x 21.08 cm

Publication date: 2018