Skip to product information
1 of 7

VietCan Books

Hungry Caterpillar Wooden Lacing Game | Trò chơi Chú Sâu Háu Ăn

Original Title:

Languages: Vietnamese, English

Author:

Illustrator:

Cover:

Regular price $28.00 CAD
Regular price Sale price $28.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

The full set of the Hungry Caterpillar wooden lacing game includes:

- 42 wooden pieces of food perfectly corresponding to the book, butterfly development cycle, and days of the week pieces.

- Worm-shaped needle set for children to thread through holes.

 This handmade wooden and hand painted lacing game bring the pictures in the Hungry Caterpillar book  by Eric Carle to life. Children play the role of a hungry caterpillar to enjoy their food pieces when they lace through the holes. This game stimulates children's sense of touch and helps them practice their dexterity.

Your child will quickly memorize days of the week, fruits and snacks, and the life cycle of a butterfly.

Với bộ trò chơi, ba mẹ sẽ giúp bé mang hình ảnh trong sách ra hiện thực cho bé sờ nắn và đóng vai chú sâu háu ăn đề được thưởng thức những món ăn yêu thích khi xuyên qua những lỗ đục. Trò chơi này kích thích xúc giác của trẻ và giúp trẻ rèn luyện đôi tay khéo léo. 
Chưa dừng lại ở đó, thông qua bộ trò chơi bé sẽ ghi nhớ nhanh chóng từ vựng về ngày trong tuần, các món ăn và vòng đời phát triển của bạn bướm.

Trọn bộ trò chơi Chú Sâu Ham Ăn của Xưởng Gỗ Nhỏ bao gồm:
- 42 thẻ gỗ về thức ăn, chu kỳ phát triển của bướm, thẻ ngày trong tuần.
- Bộ kim hình chú sâu để bé luồn qua các lỗ.

Reading Age:

Reading Level:

Dimensions:

Publication date: 2022