Skip to product information
1 of 4

VietCan Books

Each Breath a Smile - bilingual | Mỗi Hơi Thở Một Nụ Cười - Song ngữ

Original Title:

Languages: Vietnamese, English

Author: Thich Nhat Hanh

Illustrator: Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Đồng

Cover: Softcover

Regular price $18.00 CAD
Regular price Sale price $18.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Zen Master Thich Nhat Hanh's short book teaching children's meditation method, narrated by Sister Susan, is presented in bilingual Vietnamese - English and vividly illustrated. With Every Breath a Smile, children will learn meditation like a game, meditation is fun and wonderful.

Quyển sách nhỏ dạy phương pháp thiền tập của Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho trẻ em, do Sư cô Susan kể chuyện, được trình bày song ngữ Việt - Anh và minh họa sinh động. Với Mỗi hơi thở một nụ cười, các em sẽ học được thiền như một trò chơi, thiền thật vui tươi và hạnh phúc.


Reading Age: 5+

Reading Level: K+

Dimensions: 19 x 26 cm

Publication date: 2018