Skip to product information
1 of 1

VietCan Books

Bộ Sách Côn Trùng Ký: 7 Tập - translation of Jean-Henri Fabre's Entomological Memories: the complete set of 7 books

Original Title:

Languages: Vietnamese

Author: Jean-Henri Fabre

Illustrator:

Cover: Softcover

Regular price $147.00 CAD
Regular price Sale price $147.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Entomological Memories is a massive work describing the insect world, written by the pen of a genius writer. Fabre describes it so vividly that you will feel the insect crawling right in front of your eyes. Not only someone who stands from the outside to observe the insect world, he seems to have been immersed in it and describes with his eyes from within that world looking out. Victor Hugo called Fabre the "Homer of the insect world", a vocalist of the insect world, a poet, a storyteller, a troubadour of the insect world. Even the scene of a scarab rolling around a poop is very poetic.

 You can read Entomological Memories – the Complete Works as one of the most extensive studies in the history of insect science. You can also read it as a literary work with a skillful pen.

CÔN TRÙNG KÍ là tác phẩm đồ sộ miêu tả thế giới côn trùng nhưng được viết dưới ngòi bút của một nhà văn thiên tài. Fabre miêu tả sinh động đến mức, bạn sẽ cảm thấy con côn trùng đó như thể đang bò lổm ngổm ngay trước mắt mình. Đặc biệt, Fabre không chỉ là người đứng từ bên ngoài để quan sát thế giới côn trùng mà ông dường như đã chìm đắm trong thế giới của côn trùng và mô tả bằng con mắt từ bên trong thế giới đó nhìn ra bên ngoài. Victor Hugo gọi Fabre là “Homer của thế giới côn trùng”, là người hát lên tiếng hát của thế giới côn trùng, là nhà thơ, là người kể chuyện, là người hát rong của thế giới côn trùng. Ngay cả cảnh 1 con bọ hung lăn tròn 1 viên phân cũng thơ mộng vô cùng.

Bạn có thể đọc CÔN TRÙNG KÍ như đọc 1 trong những công trình nghiên cứu dày dặn nhất trong lịch sử khoa học về côn trùng. Bạn cũng có thể đọc CÔN TRÙNG KÍ như một tác phẩm văn học với ngòi bút điêu luyện.

Reading Age:

Reading Level:

Dimensions: 16x24 cm

Publication date: 2022