Skip to product information
1 of 7

VietCan Books

Bilingual Vietnamese Animal Flashcards | Thẻ flashcards song ngữ Anh Việt chủ đề động vật

Original Title:

Languages: Vietnamese, English

Author: Hoa Nguyen

Illustrator:

Cover:

Regular price $50.00 CAD
Regular price Sale price $50.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Bilingual Vietnamese Flashcards Set includes a total of 156 cards including: 52 learning cards with picture and uppercase words, 52 picture-only cards and 52 word-only cards in lowercase letters.

Card sizes:

- Learning cards: poker size 2.5 x 3.5 inches

- Image cards: 2.5 x 2.5 inches

- Word cards: 2.5 x 1 inches

Can be used for kids from 2 years and up, starting with learning cards for smaller age groups and moving to picture and word cards when they learn how to read, write and spell Vietnamese. This is the perfect flashcards set for learning Vietnamese vocabulary through playing many different games.

The flashcards also come with a video / audio pronunciation. Scan the QR code on the back of the card box to listen to the audio in both Northern and Southern Vietnamese accents.

Sturdy cardboard box with three compartments to store three sets of cards. Cards are printed on thick 350 gsm cardstock, laminated for extra protection.

 

Bộ thẻ song ngữ chủ đề Động Vật gồm 156 thẻ, trong đó 52 thẻ học có cả hình và chữ viết in hoa, 52 thẻ hình và 52 thẻ chữ in thường. 

Kích thước thẻ:

- Thẻ học:  2.5 x 3.5 inches

- Thẻ hình:  2.5 x 2.5 inches

- Thẻ chữ: 2.5 x 1 inches

Có thể dùng cho bé từ 2 tuổi trở lên, bắt đầu với thẻ học cho những bé nhỏ tuổi, và chuyển độ khó dần sang thẻ hình và thẻ chữ khi bé biết đọc / viết / đánh vần tiếng Việt. Đây là bộ thẻ tuyệt vời để dạy trẻ từ vựng tiếng Việt bằng cách chơi nhiều trò chơi khác nhau.

Bộ thẻ đi kèm với 1 video / audio phát âm. Bạn chỉ cần scan mã QR ở mặt dưới của hộp để nghe phát âm với giọng tiếng Việt Nam và Bắc.

Hộp đựng chắc chắn với 3 ngăn. Thẻ được in trên giấy dày 350 gsm, và được cán mờ để thêm sự bảo vệ.

Reading Age: 2+

Reading Level:

Dimensions: Learning cards: poker size 2.5 x 3.5 inches

Publication date: 2023