Skip to product information
1 of 5

VietCan Books

PRE-ORDER: Bilingual Up Up Up In The Tree - Lift-and-learn peek through books | Trèo Trèo Trèo Lên Cây -Lật Mở Khám Phá - song ngữ

Author: Jonathon Litton

Illustrator: Maxime Lebrun

Cover: Boardbook

Regular price $32.00 CAD
Regular price $36.00 CAD Sale price $32.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Back in stock April 2023.

Lật! Lật! Lật! Bất ngờ thật. 

Hãy cùng Sóc trèo lên cây, cao hơn, cao hơn nữa, để truy tìm hạt dẻ cuối cùng nhé. Với những miếng lật mở va các lỗ hổng có thể nhìn xuyên qua trang khác, có nhất nhiều thứ để kiếm, đếm và khám va dọc đường đi. 

 

Follow an adventurous squirrel through the forest as he searches for a delicious acorn treat!
Join Squirrel as he climbs higher and higher up a tree in his quest for one big surprise! With flaps to lift and peek-through holes, there’s lots to spot, count, and discover along the way.

Reading Age: 0-6

Reading Level:

Dimensions: 27.7 x 16 x 2 cm

Publication date: 2017