Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng nước ngoài

Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng nước ngoài

Hôm nay 8/9 là Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng nước ngoài.
Thực ra đối với mình 365 ngày trong năm đều là ngày tôn vinh tiếng Việt. 12 năm đầu đời sống ở quê hương nên tiếng Việt đã ngấm sâu trong tim.
Dù ở Canada gần 30 năm, ngôn ngữ chính là tiếng Anh, công việc chính là kế toán nên cũng không liên quan gì đến gìn giữ văn hóa Việt. Nhưng từ khi làm mẹ thì càng có động lực duy trì tiếng Việt, không chỉ riêng cho mình nhưng cho thế hệ trẻ - nhất là cho những gia đình đa văn hóa như GĐ mình.
Sau hơn 10 năm đạt được chỉ định Kế Toán Chuyên Nghiệp (CPA - Chartered Professional Accountant), lần đầu tiên nhận được sự ủng hộ và công nhận của tổ chức CPA Alberta qua bài viết về "nghề tay phải - nghề tay trái" của một CPA. Dù chỉ là một bài báo ngắn được đăng trong tạp chí Capitalize dành cho sinh viên và các tổ chức tư vấn nghề nghiệp thiên về kế toán, đối với mình bài báo này có giá trị sâu xa hơn. Đó là một hành động nhỏ để nói lên một thông điệp lớn - tổ chức của chúng tôi ủng hộ và cỗ vũ cho một đất nước đa văn hóa.
Mặc dù nước Canada khá cởi mở với sự đa văn hóa, là một người da màu không ít thì nhiều sẽ trải qua những kinh nghiệm kỳ thị chủng tộc. Hãy nhìn lại những quyển sách tiếng Anh con em mình đang đọc. Có bao nhiêu nhân vật là người châu Á? Có bao nhiêu câu chuyện liên quan đến người châu Á? Có bao nhiêu sách liên quan đến văn hóa Việt Nam? Nếu con không thấy mình trong sách, con sẽ thấy rất lạc lõng trong chính nơi mình sinh ra và lớn lên.
Qua Tiệm sách VietCan, mình không những mong mỏi hỗ trợ cho việc học tiếng Việt, mà còn luôn đấu tranh trong hòa bình để tiếng nói của người Việt vẫn luôn được công nhận ở xứ người.
Mình rất mong được kết nối với những ai mong mỏi gìn giữ văn hóa Việt cho con em mình.
Tiệm sách online: www.vietcanbooks.com
Facebook: VietCan Books - Nhà Sách Song Ngữ - Bilingual Bookstore Canada
Instagram: instagram.com/vietcanbooks

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.