Skip to product information
1 of 5

VietCan Books

Bilingual Picture Dictionary: Animals | Từ Điển Bằng Hình Thế Giới Động Vật Song Ngữ

Original Title:

Languages: Vietnamese, English

Author:

Illustrator:

Cover: Softcover

Regular price $15.00 CAD
Regular price Sale price $15.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Tổng hợp rất nhiều các ảnh về thú vật chụp thật, rõ nét, ấn tượng, và phong phú… sẽ giúp bé làm quen với môi trường xung quanh và có những từ vựng đầu tiên làm nền tảng giao tiếp và tư duy phát triển.

Reading Age: 0-6

Reading Level:

Dimensions: 20.5 x 29 cm

Publication date: 2020