Skip to product information
1 of 1

VietCan Books

Sách Bài Tập - Con Học Cách Tự Vệ

Languages: Vietnamese

Author:

Illustrator:

Cover: Hardcover

Regular price $13.00 CAD
Regular price Sale price $13.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Tổng hợp các kiến thức từ 6 cuốn cùng sê-ri, cụ thể hóa thành các bài tập nhỏ để con tự làm và ghi nhớ. Bao gồm đủ các lĩnh vực: nhận biết cơ thể, nhận biết cảm xúc, phòng tránh kẻ xấu, xây dựng Mạng lưới Vệ sĩ An toàn, ứng phó khi có tình huống xấu...

Từng trang có thể cắt thành poster dán trong nhà để thường xuyên nhắc nhở con.

Một cuốn sách hiệu quả nhiều năm từ khi trẻ nhỏ đến khi trưởng thành!

Reading Age:

Reading Level:

Dimensions:

Publication date: