Skip to product information
1 of 7

VietCan Books

Bộ Sách Kỹ Năng Sống (Dành Cho Trẻ 4-10 Tuổi) - combo 6 cuốn

Author: Ngọc Linh

Illustrator:

Cover: Softcover

Regular price $20.00 CAD
Regular price Sale price $20.00 CAD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Bộ Sách Kỹ Năng Sống (Dành Cho Trẻ 4-10 Tuổi) - Bộ 6 Cuốn

Bộ sách bao gồm: 

- Bỏ rác đúng nơi quy định

- Rửa tay trước khi ăn

- Lích sự khi làm khách

- Lích sự khi khách đến nhà

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân

- Không đi theo người lạ

Reading Age: 4-10

Reading Level:

Dimensions:

Publication date: 2019